Vereniging van Eigenaren

Nieuw Beerschoten is een appartementencomplex dat door middel van een zogenaamde splitsingsakte is onderverdeeld in afzonderlijk te kopen appartementen. Dit is noodzakelijk omdat bij hoogbouw niet voor elk appartement is na te gaan bij welk stuk van de grond waarop het complex gebouwd is, het appartement hoort. Het gebouw met ondergrond is daarna opgesplitst in appartementsrechten.

Wie een appartement koopt in Nieuw Beerschoten wordt mede-eigenaar van de grond en van het gebouw en koopt daarmee ook het exclusieve recht om zijn deel van het gebouw (het appartement) te gebruiken. De grond en het gebouw hebben dus meerdere eigenaren.

Een eigenaar van een appartement en/of garage of carport is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars en dit lidmaatschap eindigt pas wanneer men het appartement verkoopt.
De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren. Dit staat omschreven in de splitsingsakte.

De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur, dat voor het merendeel uit eigenaren van Nieuw Beerschoten bestaat. De administratie en het beheer zijn uitbesteed aan een beheerkantoor 'Boulevard Beheer'.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan binnen Nieuw Beerschoten. Tijdens de voor- en najaarsvergadering worden besluiten genomen die bepalend zijn voor de algemene gang van zaken en het uit te voeren (groot)onderhoud.
De voorzitter van het bestuur is technisch-voorzitter tijdens de vergaderingen van eigenaren (ALV). Door deze vergadering van eigenaren is een Huishoudelijk Reglement vastgesteld, waarin allerlei zaken van 'huishoudelijke aard' worden geregeld.